Skolens struktur

Hej alle
Som mange ved er jeg i øjeblikket i udlandspraktik i Sverige et halvt år. www.utb.halmstad.se/skolor/hv/
Jeg er på Haverdals byskola der ligger ca.12 km nord for Halmstad helt ud til kysten. Skolen består af to spor hvor der er en F-1 klasse og en 2.-3. klasse på hvert spor. Sporene hedder hendholdsvis Skogsheden (SH) og Havsstranden (HS) fordi den ene ligger tættest på heden og den anden tættest på havet. Endvidere er der en 4. klasse og en 5. klasse på skolen fordelt på henholdsvis Heden og Stranden som sporene hedder i daglig tale.

En af se mange huler eleverne bygger flere af hver uge.

Tova der hjælper med at feje blade op.

Tova fejer blade op i skolegården

Min uge

At jeg mandag møder kl.9.30 samler 6-åringerne når klokken ringer og går med dem op til hallen hvor min vejleder Lisbeth og jeg har gympa med dem til 11.10. Så bader de, og jeg går med dem ned igen og spiser lunch med min familiegruppe (en familiegruppe er den gruppe børnene sidder og spiser i. Der er de blandet mellem alderstrinene. I de grupper spiser vi mandag til torsdag, fredag spiser vi i vores klasser). Efter lunch har børnende frikvarter og 6-åringerne begynder på Fritids kl.12.20. Her tegner de, syr, bygger med LEGO og klodser mm. Kl. 13.30 til 15.00 er der Fritidsplanering hvor vi planlægger, hvad der skal ske på Fritids, snakker om børnene mm. Efter mødet har jeg fri.

Linnea, Hanna og Sanna tegner.

Tirsdag

Tirsdag  møder jeg også kl.9.30 da jeg og Lisbeth har gympa med 1-klasserne. Om eftermiddagen er jeg på Fritids, hvor vi spiser mellemmåltid kl. 14.30, jeg har fri kl. 18.00. 

Eric og Anton Sj. bytter Pokemon kort.

Onsdag

Onsdag møder jeg kl. 7.30. Jeg er mest ude i skolegården indtil det ringer ind kl. 8.00. Jeg har ikke noget bestemt jeg laver om formidagen, men jeg er ofte i F-1 klassen på Heden hvor Anki Larsson og Annakarin Larsson er og hjælper hvor der er behov for en ekstra hånd. Vi har i klassen haft et vildt spændendene tema om insekter - det var meget "heftigt" at gå ud og lede efter dem i skolegården og tage billeder og kigge på dem under lup. Andre onsdage er jeg Med Lisbeth i F-1 klassen på Stranden, hvor hun er tilknyttet som pædagogisk ressource. Om eftermiddagen har jeg det fedt på Fritids til kl.15.00.

Fuld gang i sandkassen og på legepladsen hvor både børnehavebørn og skoleelever leger sammen.

Torsdag

Torsdag møder jeg kl. 9.30 og er med 6-åringerne på Berget (fritidslokale på skolen sammen med Josefine (der er Frøken for strandens 6-åringer)), og Karolina der er der istedet for Annakarin Larsson. Her leger vi sanglege og går på bogbussen og låner bøger snakker om de bøger børnene har lånt og leger. Om efter middagen er jeg på Fritids til 18.00.

Pontus og Alexander er kreative med noget af alt det LEGO Fritids har.

Fredag

Fredag møder jeg kl. 8.00, hvor jeg er til gympa med F-1´ernes drenge på begge spor til kl. 9.15. Kl.9.45 er det pigerne i F-1 klasserne der har gympa til 11.10. Derefter spiser vi lunch i klassen. Om efter midagen er jeg på Fritids til kl. 16.00.

Tilda er ved at blive bygget ind i klodser af Carl og Anton H.

Mobbepolitik

Kommer snart

Skolemad

Kommer snart

Inspiration

Så er mit halve år her i Sverige ved at være tilendebragt og det er med blandede følelser, jeg drager hjem, da jeg har kommet til at holde af alle de børn og voksne der er her på Bysskolan. Jeg har haft en fantastisk vejleder i Lisbeth, der med sine mange ars erfaring har givet mig meget sparring med hensyn til de pædagogiske problemstillinger jeg har stødt på i mit virke på skolen. Bare det at se hende samtale med børnene, løse konflikter og ikke mindst i de ugentlige idræts- lektioner med F-1 erne har været lærerigt. Jeg har ofte måttet kapre hende når jeg ville have vejledning. Dette skyldes nok mest at Lisbeth er en meget travl person, der har så mange berøringsflader på skolen. En anden person der har har været til stor inspiration er Annakarin L., der har en evne til at vende på tindene så jeg ser på dem fra en ny vinkel, hvilket har været meget inspirerende.

Min fantastiske vejleder Lisbeth